Specialisme

Zonnepanelen/PV panelen

Door het toepassen van zonnepanelen kunt u een juiste besparing op uw energierekening creëren. Wij kunnen dit van A tot Z voor u verzorgen.

Door het toepassen van intelligente omvormers is het mogelijk om bijvoorbeeld de wasmachine te laten draaien op het moment dat er voldoende zonne-energie is.

Ook is het mogelijk de energie op te slaan en dit te gebruiken op het moment dat er geen zonne-energie aanwezig is.

Mocht dit voor u interessant zijn dan kunnen wij geheel vrijblijvend een offerte maken.

 

Energiebesparing

Op het gebied van energiebesparing kunnen wij voor u een gedegen plan opstellen.

In dit plan maken wij inzichtelijk wat de energiebesparing is.

Wij belichten de bestaande situatie en kunnen, door men bewust te maken van het omgaan met de bestaande apparatuur, een energiebesparing verkrijgen.

Daarbij kunnen wij u ook adviseren over het toepassen van energiezuinigere verlichting, o.a. LEDverlichting, automatische schakelaars, automatisering door KNX/domotica en zonnepanelen.

 

Zorg

Onze levensverwachting wordt steeds beter, waardoor wij graag langer thuis willen blijven wonen. Hierdoor worden er andere eisen aan de woning gesteld. Dit noemen wij de zogenaamde levensloopgeschikte woning. Hierin kunnen wij met de huidige technologie veel voor u betekenen.

Wij denken aan aanpassingen in uw woning op het gebied van:

Comfort en veiligheid!

Dit houdt bijvoorbeeld in dat u de verlichting op afstand kunt bedienen of dat dit geheel automatisch, naar uw wens, wordt aangestuurd. Maar het kan ook in combinatie met uw bestaande inbraakalarminstallatie. Dit kan uiteraard geheel naar uw wens uitgebreid worden. (Denk daarbij aan verwarming, ventilatie, zonneschermen, tuinverlichting, tuinberegeningsinstallatie, video/intercom en elektrisch hek, etc.)

 

Indien nodig kunnen de systemen ook uitgebreid worden in geval van:

  • Dementie
  • Slechtziendheid
  • Aandoeningen van luchtwegen

Dit in samenwerking met de zorgsector (voor deze voorzieningen zijn vergoedingen aan te vragen).

 

Inspectie

Richtlijnen, wetgeving, besluiten en zakelijke overeenkomsten verplichten eigenaren en gebruikers van elektrotechnische installaties ertoe om verantwoordelijkheid te nemen inzake het in stand houden van veilige elektrotechnische installaties.

Een periodieke inspectie van de elektrotechnische installatie geeft hier een invulling aan, waarbij wordt gecontroleerd of de elektrotechnische installatie tenminste nog voldoet aan de technische voorschriften en veiligheidsvoorschriften zoals deze waren ten tijde van aanleg van de elektrotechnische installatie.

Deze inspectie word uitgevoerd conform de geldende normen voor bestaande installaties namelijk de NEN-EN 50110-1 en de NEN 3140.

Praktijkvoorbeelden waarin een periodieke inspectie van de elektrische installatie is vereist of wordt voorgeschreven zijn:

  • Verzekeraars welke in hun polisvoorwaarden clausules opnemen waarin wordt voorgeschreven dat de elektrische installatie periodiek moet worden gecontroleerd conform NEN 50110-1 / NEN 3140.
  • Gebruikersvergunningen welke worden afgegeven door overheidsinstanties. Het voldoen aan de, in de gebruikersvergunningen opgenomen, voorwaarden heeft als doel de kans op brand en de kans op ongevallen bij brand te verkleinen. Hierin kan worden verwezen naar de normen NEN-EN 50110-1 / NEN 3140 en daardoor is een periodieke inspectie ook in deze gevallen onvermijdelijk.
  • Beleidregels welke verband houden met de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). In de beleidregels staan namelijk omschreven hoe kan worden voldaan aan de besluitregels. De normen NEN 50110-1 / NEN 3140 worden in deze beleidregels genoemd.

Aan de hand van de uitgevoerde inspectie ontvangt u van ons een rapport met daarin onze bevindingen en eventuele aanbevelingen. Na overleg met u gaan wij aan de slag om de geconstateerde gebreken zo snel mogelijk te verhelpen.

 

tekenwerk_captijn

 

Thermografische inspectie

Naast de inspectie volgens de NEN 3140 bieden wij ook de mogelijkheid voor een thermografisch rapport. Dit rapport biedt u tastbare informatie door thermografische foto’s te maken van uw elektrotechnische installatie. De beelden geven inzicht in bijvoorbeeld slechte verbindingen en overbelasting. Door de foto is het mogelijk problemen te herkennen en op te lossen voordat deze tot storingen leiden.

 

Tekenwerk

Conform de normen maken installatietekeningen onderdeel uit van de elektrotechnische installatie. Indien de installatietekeningen niet aanwezig of niet actueel zijn kunnen wij deze voor u maken of aanpassen.

 

Scholen

Energiebesparing is ook binnen scholen een belangrijk aspect. Dit kunnen wij realiseren door energiezuinige verlichting te installeren, waaronder LEDverlichting of aanwezigheidsmelders waardoor het licht automatisch uitschakelt als er niemand meer aanwezig is.

Daarnaast is het aanleggen, upgraden en uitbreiden van datanetwerken een belangrijke installatie op scholen.

De lessen worden steeds meer met de zogenaamde smartboarden gegeven.

Ook tablets worden in steeds grotere maten toegepast, waardoor er, naast een vaste data aansluiting, een compleet dekkend Wi-Fi netwerk moet worden aangelegd.

Wij gaan met de tijd mee, dus deze nieuwe ontwikkelingen zijn voor ons geen probleem.

Natuurlijk verzorgen wij ook de gehele elektra installaties,  zodat deze goed en veilig functioneren.

 

Automatisering / KNX / Domotica / Smartliving

Deze termen staan voor het automatiseren en koppelen van installaties waarmee u het leven eenvoudigere, veiliger en energiebesparend kan maken.

Met de huidige technologie is het mogelijk om iedere installatie te automatiseren. Dit gaat van het installeren van een automatische schakelaar tot het maken van een vakantieschakeling waardoor in uw huis tijdens de vakantie het huis bewoond lijkt, daar er op verschillende tijden (random) het licht aan/uit gaat of het zonnescherm open/dicht. Dit kan zelfs zover gaan dat u het huis kan besturen vanaf uw smartphone, waar dan ook op de wereld.

De mate van het automatiseren kunt u zelf bepalen en/of in de toekomst aanpassen en uitbreiden.

Door deze aanpassingen creëert u een veiliger, energiezuiniger en comfortabeler leven.